missie projecten onderzoek publicaties educatie in de media steun internationaal contact Links Home Colofon

 

     
 

Stichting Aarde in het kort

Stichting Aarde zet zich in voor economische bewustwording en voor het opbouwen van een duurzame economie. In onze analyse is het met name het huidige economische systeem dat zorgt voor de grote sociale en ecologische problemen van onze tijd. Om die problemen aan te pakken moet onze economie op een andere leest geschoeid worden. We noemen dit ‘duurzame regionale economieën'.

Het gaat daarbij om zoveel mogelijk zelfvoorzienende basiseconomieën, die zekerheid bieden aan ondernemers en consumenten. Economische sectoren als voedsel, energie, water en afvalverwerking staan daarbij centraal. Vanuit deze sterkere regionale basis vindt een levendige en eerlijke handel plaats in producten, die niet in de regio kunnen worden geproduceerd (in Nederland bijvoorbeeld koffie of bananen) en in producten waar overschotten van zijn. De stichting streeft naar een gezonder evenwicht tussen regionalisering en globalisering en naar een ontwikkeling binnen de grenzen die onze planeet stelt.

Een levendige en sterkere economische basis in de eigen regio biedt vele voordelen:

 • Er is veel minder vlieg- en vrachtverkeer nodig: dat is goed voor ons milieu.
 • De keten tussen producent en consument wordt korter en doorzichtiger: de consument weet waar het product vandaan komt.
 • Omdat de bedrijvigheid direct invloed heeft op de eigen leefomgeving, stimuleert dat een duurzame productie en consumptie.
 • De economische afhankelijkheid van grote internationale concerns wordt minder, en zo hun politieke invloed.
 • Er is meer zekerheid dat in de basisbehoeften, zoals eerlijk, gezond voedsel en duurzame energie, kan worden voorzien.
 • Investeren in armere regio's schept werkgelegenheid en perspectief, waardoor er minder noodzaak is voor migratie en de steden minder belast worden.
 • Winkels en andere voorzieningen in de dorpen blijven ook voor minder mobiele mensen bereikbaar.
 • In een regionale economie zijn mensen meer op elkaar aangewezen, hetgeen de sociale verbanden ten goede komt.
 • Geld wordt vele keren binnen een regio uitgegeven in plaats van snel naar rijkere gebieden te verdwijnen. Een toename van de regionale handel maakt de regio sociaal-economisch sterker.
 • Meer economische stabiliteit, omdat een sterkere regio minder last heeft van problemen en schokken in de globale economie.
 • Minder roofbouw op gebieden ver weg en daarmee verkleining van onze ecologische voetafdruk.

Naast het bevorderen van economische regionalisering in de praktijk, maakt Stichting Aarde mensen bewust van het onduurzame economische systeem waar we ons in bevinden. Met name wijzen we op de invloed van die economie op de mentaliteit. Hierin onderscheiden we ons van diegenen die menen dat ‘de mentaliteit' van de mensen moet veranderen om tot een duurzame samenleving te komen (iets wat uiteraard ook zou meehelpen).

Stichting Aarde legt echter de nadruk op het hervormen van de huidige economie tot een duurzame economie, als voorwaarde voor een duurzame en sociale ontwikkeling. Daarom houden wij ons bezig met economie, een onderwerp waar veel mensen geen zin in hebben en niets van begrijpen. Daarom hebben we het over het geldsysteem, handel, concurrentie, schaalvergroting en groeidwang. Daarom pleiten we voor het ‘ontgroeien' van de economie, voor het bevrijden van de ondernemers en voor een economie die afgesteld is op de vraag in plaats van het aanbod.

Doelgroepen
Stichting Aarde richt zich op uiteenlopende doelgroepen, omdat regionalisering en economische bewustwording iedereen raakt.

 • We bewegen overheden om ruimte te scheppen voor de ontwikkeling van een duurzame economie, door te zorgen voor gunstige spelregels en middelen.
 • We stimuleren bedrijven om na te denken over de rol van het geld en het verschijnsel groei en ‘groeidwang'. Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen dit economische systeem is mogelijk maar blijft een moeizame zaak. We helpen boeren en andere ondernemers om te schakelen naar regionalisering van hun markt.
 • Met economen, wetenschappers, vakbonden en politici praten we over het disfunctioneren van de huidige economie en over de bouwstenen en uitgangspunten van duurzame regionale economieën.
 • Stichting Aarde onderhoudt contact met gelijkgezinde onderzoekers en organisaties in binnen- en buitenland om know-how te delen.
 • Burgers en consumenten bereiken we met ingezonden brieven, met de regionaal voedselcampagne Lekker Utregs en de projecten in de ‘prachtwijk' Crabbehof (zie Projecten).

Activiteiten

 • Projecten en campagnes organiseren
 • Bijeenkomsten en expertmeetings organiseren
 • Onderzoek doen of begeleiden
 • Publiceren: boeken, artikelen, ingezonden brieven
 • Lezingen, workshops e.d. geven

Het logo van Stichting Aarde verbeeldt ons streven naar verbinding en harmonie tussen de natuur, de mensen en de economie.

top